Vergeetrecht

Hulp bij het indienen van een vergeetrecht-verzoek? Laat het aan onze ervaren juristen over voor een succesvol resultaat.

Het recht om vergeten te worden

De juridische afdeling van White Canvas® is gespecialiseerd in het vergeetrecht en het privacy recht. Door middel van jarenlange ervaring kan White Canvas® u helpen bij het effectief inroepen van uw vergeetrecht. De kosten voor het opstellen en indienen van een verzoek bedragen eenmalig €750,- excl. btw.

Ervaren en gespecialiseerde juristen

Verhoogde slagingskans

Snelle procedure

Vergeetrecht-verzoek aanvragen

Wanneer u wenst dat de juristen u helpen bij het effectief inroepen van het vergeetrecht, kunt u via onderstaand aanvraagformulier een vergeetverzoek aanvragen.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van White Canvas® en de eenmalige kosten van €750,- excl. btw.
Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Telefoonnummer*

Vergeetrecht Ontwikkelingen Voorwaarden

Vergeetrecht

Sinds 13 mei 2014 bestaat het recht om vergeten te worden, ook wel vergeetrecht genoemd. Dit recht is ontstaan naar aanleiding van de zaak HvJ EU Costeja v. Spanje C131-12. De heer Costeja werd door een bepaalde situatie verplicht zijn bezittingen gedwongen te verkopen in 1998. Deze gedwongen verkoop werd destijds gepubliceerd in verschillende krantenartikelen. Later zijn deze krantenartikelen ook online geplaatst. Nu de heer Costeja, ruim zestien jaar later, gegoogeld werd, stond deze verouderde informatie nog altijd bovenaan in de zoekmachines. Aangezien de informatie niet langer relevant en verouderd was, werd de online reputatie van de heer Costeja door het tonen van de zoekresultaten ernstig geschaad. De heer Costeja startte een juridische procedure tegen de krant en Google en vocht zijn rechten aan tot het Hof van Justitie. Bij het Hof van Justitie werd de heer Costeja in het gelijk gesteld. Aangezien er voor de heer Costeja geen effectieve procedure bestond om deze verouderde en irrelevante zoekresultaten te laten verwijderen door Google, werd het recht om vergeten te worden in het leven geroepen. Om dit recht effectief in te kunnen roepen legde het Hof van Justitie alle zoekmachines de verplichting op een mogelijkheid te creëren voor personen om een verzoek te doen bepaalde resultaten te verwijderen uit de zoekmachines. Dit vergeetrecht heeft een juridische grondslag in artikel 17 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening vervangt de Europese Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG), waarin het recht in eerste instantie was vastgelegd. In Nederland vormt de Wet Bescherming Persoonsgegevens de basis voor het vergeetrecht. In artikel 36 en 40 van deze wet is het vergeetrecht vastgelegd.

Ontwikkelingen

Het vergeetrecht is veelvuldig in het nieuws gekomen. Allereerst met betrekking tot het aantal verzoeken dat is ingediend. Begin 2016 wordt bekend dat er al meer dan 1,4 miljoen verzoeken zijn gedaan aan de zoekmachines. In mei 2017 komt Google met nieuwe cijfers. Sinds het ontstaan van het vergeetrecht zijn er al meer dan 720.732 vergeetverzoeken ingediend. De verzoeken hebben betrekking op 2.028.260 verschillende zoekresultaten. Meer dan de helft hiervan is verwijderd uit de zoekmachine, de rest van de zoekresultaten is nog zichtbaar.

In eerste instantie had het vergeetrecht slechts Europese werking. Sinds februari 2015 wordt het vergeetrecht internationaal toegepast door Google. De effectiviteit van het vergeetrecht is nog wel afhankelijk van de locatie van de internetgebruiker. Een verzoek wordt echter niet zonder meer gehonoreerd.

Voorwaarden

Een vergeetverzoek dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten de resultaten gelinkt zijn aan een persoonlijke naam. Alleen natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op het vergeetrecht.

Daarnaast dient een verzoek te worden onderbouwd aan de hand van een aantal verschillende factoren, die afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Deze factoren vormen de basis voor de toetsing van het verzoek door de zoekmachines. Factoren die een belangrijke rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld of de informatie die in het zoekresultaat staat feitelijk onjuist is en of de informatie inaccuraat of verouderd is.

Vaak worden vergeetverzoeken afgewezen op grond van het algemeen beleid inzake de verwijdering van inhoud. De informatie moet dan, volgens de zoekmachines, beschikbaar blijven op grond van het maatschappelijk belang. Hierdoor wordt er voorrang gegeven aan het belang van de vrijheid van informatie en de beschikbaarheid van informatie voor internetgebruikers en wordt het recht op privacy niet beschermd.

Naast een juridische ook een technische aanpak?

Onze juristen staan voor u klaar om een vergeetverzoek voor u in te dienen. Echter zal dit niet in alle gevallen zorgen voor een vlekkeloze reputatie. Met onze online reputatiemanagement pakketten kan White Canvas® alle ongewenste zoekresultaten bestrijden. Lees meer op de online reputatiemanagement pagina.